1. Mục đích Vật Liệu An Vinh thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Vật Liệu An Vinh
 • Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của khách hàng
 • Thông báo cho quý khách về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà Vật Liệu An Vinh đang cung cấp
 • Ngăn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác
 • Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Vật Liệu An Vinh
 • Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của Vật Liệu An Vinh

2. Phạm vi Vật Liệu An Vinh thu thập thông tin

Vật Liệu An Vinh thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng chấp nhận và trực tiếp cung cấp thông tin bao gồm: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ sinh sống.

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://vatlieuanvinh.com/

– Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Vật Liệu An Vinh sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Đội ngũ nhân viên của Vật Liệu An Vinh
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN VINH

Địa chỉ: 18A, Cư Xá Bà Điểm, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP HCM

Số điện thoại: 0962133277

Website: https://vatlieuanvinh.com/

Email: vatlieuanvinh@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/anvinhsmartwood